sauktukas-1 

2015 m. kovo 3 d. Marijampolės Multicentre vyko respublikinis pradinių klasių mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba, projektas „Rašytojų klubas“, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

 

Ugdome ir auginame kitaip

 

 

          2015 m. kovo 3 d. Marijampolės Multicentre vyko respublikinis pradinių klasių mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba, projektas „Rašytojų klubas“, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai paminėti.

Projektą organizavo Kauno miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla. Projektu buvo siekiama ugdyti mokinių vertybines nuostatas, stiprinant komunikavimo, meninę ir socialinę kompetencijas. Renginyje dalyvavo Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų, Marijampolės ir kt. mokyklų mokiniai, kuriuos parengė specialieji pedagogai, logopedai, pradinių klasių mokytojai. Mokiniai pristatė savo sukurtus kūrinius, taip pat raiškiai skaitė garsių rašytojų literatūros kūrinių ištraukas, vaidino inscenizacijas pagal pasirinktas pasakas. Išmokyti  mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, pasakoti, įsiminti eilėraštį - nuoseklus, ilgalaikis, kruopštus darbas, o pasiekti, kad jis neturėtų baimės viešai kalbėti – kiekvienam mokytojui reikšmingas pasiekimas. Idėja organizuoti projektą kilo praėjusiais metais ir buvo įgyvendinta su Kauno miesto mokiniais, o šiais metais pasikvietėme dalyvauti mokinius su juos ugdančiais pedagogais ir iš kitų respublikos miestų. Kauno miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Bliumbergienė džiaugiasi, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai turi galimybę bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje stiprinti kalbinius įgūdžius, ugdytis saviraiškos bei kūrybinius gebėjimus.

Po pasirodymo visi projekto dalyviai ne tik dirbo kūrybinėse laboratorijose, bet ir buvo pakviesti stebėti spektaklio „Kiškis gudruolis“ Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos parodų salėje. Džiaugiamės Marijampolės Multicentro darbuotojų nuoširdžiu bendradarbiavimu ir esame jiems dėkingi už svetingumą. Projekto tikslai įgyvendinti. Rezultatai džiugino mokinius, specialistus, pedagogus, tėvus.  Ilgai mintyse ir sielose aidėjo rašytojų mintys... 

 

Rūta Mirauskienė,

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos

 logopedė–specialioji pedagogė metodininkė