sauktukas-1

Panevėžio lopšelio–darželio „Kastytis“ specialiosios pedagogės, logopedės, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos narės Justinos Kedytės įspūdžiai iš programos „eTwinning“ tarptautinio profesinės raidos, kontaktinių partnerių paieškos seminaro

 

Mokymo(si) turinys tampa įvairesnis, o multimedijos panaudojimas ugdymo(si) procese suteikia galimybę kurti modernią aplinką, kuri skatintų ugdytinių aktyvumą, smalsumą ir norą veikti, tenkinant įvairių gebėjimų vaikų poreikius. Tampa aktualu taikyti įvairius ugdymo metodus, užtikrinant ugdymo kokybę įvairių gėbėjimų vaikams, kai jų poreikiai skirtingi. Tobulėjant technologijoms, pedagogai turi mokytis visą gyvenimą – siekti naujų kompetencijų.

Turėdama siekį ir poreikį mokytis visą gyvenimą ir nuolat tobulinti savo žinias, pateikusi paraišką Švietimo mainų ir paramos fondui, laimėjau konkursą vykti į programos „eTwinning“ tarptautinį seminarą „Būk kūrybiškas naudodamas multimediją savo klasėje“ (angl. "Be creative with multimedia in your classroom") Briuselyje, Belgijoje. Šių metų gegužės 14-15 d. dalyvavau tarptautiniame seminare, kuris vyko Europos mokyklų tinklo (angl. European Schoolnet) patalpose ateities klasės labaratorijoje (angl. Future Classroom Lab) Briuselyje. Į ateities klasės labaratoriją atvyko 24 dalyviai iš 10 Europos šalių (Austrijos, Portugalijos, Maltos, Italijos, Lenkijos, Graikijos, Prancūzijos ir kt.), dirbantys su „eTwinning“ projektais.

Dviejų dienų seminare, įgijau naujų kompetencijų ir praplėčiau žinių bagažą. Lavinau europinio bendradarbiavimo, naudojantis informacinėmis bei komunikacinėmis technologijomis (IKT), gebėjimus. Susipažinau su „iOS“ bei „Android“ programomis. Grupinio darbo metu mokiausi naudotis programomis, tokiomis kaip „Stop Motion Animation“, „Comic Creator“, „Kahoot“, „QR Reader“, „Makey Makey“ ir kitomis. Susipažinusi su šiomis programomis įgijau naujų dalykinių žinių apie multimedijos naudojimą klasėje. Dirbtuvių metu ugdžiau gebėjimą kūrybiškai ir išradingai naudoti IKT (informacines komunikacines technologijas).

Didžiausias įspūdis buvo pamačius modernią ateities klasės laboratoriją. Susipažinau su modernios ateities klasės laboratorijos aplinka ir joje esančiomis inovatyviomis mokymo ir mokymosi priemonėmis. Turėjau galimybę išbandyti novatoriškas priemones esančias ateties klasės laboratorijoje. Šiuolaikinė ateities klasė įrengta parodyti, kaip ugdymo įstaigų klasės ir grupės gali būti pertvarkytos ateities mokyklų reikmėms. Į ateities klasę atvyksta pasimokyti įvairių šalių švietimo ministrai, švietimo politikai,ekspertai, pedagogai.

Klasėje įrengtos 6 interaktyvios zonos, kuriose vykdomos skirtingos veiklos. Čia yra įvairių rūšių interektyvios lentos, kūrybinė atradimų ir ieškojimų labaratorija, poilsio, diskusijų zona ir kt. Įgijau naujų kompetencijų apie tai, kokios galėtų būti ateities klasės ir labaratorijos. Pagilinau žinia apie planšetinių kompiuterių, interaktyvių lentų, balsavimo pultelių, programuojamų robotų-konstruktorių, trimačių vaizdo sistemų taikymo galimybes ugdymo procese.

Seminare, dirbtuvių metu, motyvaciją žadino įdomios mokymosi veiklos, aktyvūs metodai – „minčių šturmas“, darbas grupėse, situacijų žaidimai, problemų sprendimas, diskusijos ir modernios priemonės. Dirbtuvių metu, atliekant grupines kūrybines užduotis – ugčiau kritinį mąstymą, reflektavau savo veiklą, kūrybiškai naudojau multimediją, diskudavau su lektoriumi Gert Lemmens ir seminaro dalyviais bei praktikais. Dalinausi gerąja patirtimi apie tai kaip aš ugdymo procese taikau multimediją ir IKT. Pasisėmiau gerosios patirties ir naujų idėjų iš kitų praktikų.

Seminare pagilinau žinias apie programos „eTwinning“ IT įrankių praktinį taikymą projektinėje veikloje. Grupinio darbo metu su grupės nariais iš Italijos kūriame bandomąjį projektą. Dalinomės idėjomis apie mokinių, turinčių specialiujų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą ir inkliuzinio ugdymo galimybes. Diskutavome apie sėkmingos patirties atvejus, aiškinomės inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo problemas, modeliavome jų įveikimo būdus ir sukūriame bandomąjį projektą, kurį pavadinome „Inkliuzija“. Įgyjau naujų gebėjimų ne tik komunikuoti daugiakultūrinėje aplinkoje, bet ir gebėjimą valdyti IT irankius „eTwinning“ erdvėje, ieškant projektams partnerių ir kūriant projektinę veiklą.

Džiaugiuosi suteikta galimybe pabūti ateities klasėje, išbandyti šiuolaikines technologijas ir įrankius bei pasidalinti savo idėjomis su pedagogais praktikais iš visos Europos. Įgyta nauja patirtis ir nauji surasti „eTwinning“ partneriai iš kitų šalių mane įkvepė naujam darbui ir eksperimentavimui, panaudojant novatoriškus IKT įrankius ir technologijas. Įsisavintas žinias ir gebėjimus pritaikysiu praktinėje veikloje, įgyvendinant inkliuzinio ugdymo idėjas, diegiant ugdymo metodus, panaudojant multimedijos taikymo galimybes ugdymo procese, kuriant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams aplinką, kurioje mokinių gebėjimų lygis ir ugdymosi poreikiai yra skirtingi.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi, aptarti sėkmingus   ugdymo atvėjus su kitais pedagogais Europos kontekste. Sėkmės mums, nes mūsų kelias – taip pat yra ateities laboratorija.

eTwinning 1 eTwining 2
 eTwinning 3  eTwinning 4
 eTwinning 7  eTwinning 6
 eTwinning 5  eTwinning 8