sauktukas-1

Socialinės globos dienos centras (prie specialiojo Vilniaus lopšelio darželio „Čiauškutis“)  kviečia prisijungti prie jaunos ir energingos komandos specialųjį pedagogą.

 

Mes esame dienos socialinės globos centras (prie specialiojo Vilniaus lopšelio darželio „Čiauškutis“), įsikūręs visai šalia televizijos bokšto, savo veiklą pradėjęs nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

Mūsų centre teikiamos paslaugos 2-12 metų vaikams, turintiems įvairias negalias: autizmo spektro sutrikimas, mišrus raidos sutrikimas, dauno sindromas, cerebrinis paralyžius ir kt.

Pagrindinis mūsų centro tikslas - spręsti neįgalių ir sutrikusio intelekto 2-12 m. vaikų socialinius poreikius ir problemas, teikiant kompleksinę pagalbą; tad centre dirba įvairūs pedagoginiai, socialiniai, sveikatos priežiūros specialistai bei teikiamos įvairios paslaugos: kineziterapija, ergoterapija, masažas, žaidimų terapija, judesio korekcija baseine, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, reabilitologo pagalba.

Šiuo metu ieškome ir kviečiame prisijungti prie mūsų jaunos ir energingos komandos specialųjį pedagogą, kuris, taikydamas turimas žinias ir metodus, padėtų gerinti mūsų vaikų gyvenimo kokybę ir prisidėtų prie mūsų centro tikslo įgyvendinimo.

Specialusis pedagogas reikalingas 1 etatui.

 

Susidomėjusius prašau atsiųsti savo gyvenimo aprašymą.


Žaneta Cikatavičienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Vilniaus specialiojo lopšelio - darželio "Čiauškutis"

Dienos socialinės globos centras

Sausio 13-osios g. 6

Tel.: (85) 244 1983., mob. tel.: (86) 47 790 60, Vilnius

El. paštas.: zaneta.ciauskutis@gmail.com