sauktukas-1

Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokinių konferencijoje „Aš laimingas, nes...“ ir mokinių kūrybinių darbų parodoje ,, Aš jaučiuosi laimingas”.


Renginiai vyks 2019 m. balandžio 5 d. Šiaulių universitete

 

 

 

KONFERENCIJOS IR PARODOS TIKSLAS

Inicijuoti veiklas, leidžiančias pasireikšti įvairiais gebėjimais pasižyminčių mokinių kūrybai, saviraiškai bei skatinti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atskleisti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei gebėjimus.

 

KONFERENCIJOS IR PARODOS UŽDAVINIAI

 • ugdyti mokinių pilietinę savivoką, pagarbą ir pasididžiavimą savo šeima, mokykla, šalimi;
 • plėtoti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti savo mintis, kūrybiškai mąstyti, jausmus perteikti kūrybinėmis priemonėmis, naudoti informacines technologijas;
 • paskatinti įvairių gebėjimų mokinius dalintis informacija, įspūdžiais;
 • teikti mokiniams teigiamų emocijų, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, kelti savivertę;
 • tobulinti mokinių asmeninę, pažinimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

 

SIŪLOMOS KONFERENCIJOS AŠ LAIMINGAS, NES ...“ PRANEŠIMŲ KRYPTYS

...nes mokausi nuostabioje mokykloje.

...nes turiu nuostabią šeimą.

...nes galiu užsiimti norima veikla.

...nes turiu nuostabių draugų.

...nes auginu ...

 

SIŪLOMOS MOKINIŲ PRANEŠIMŲ FORMOS

 • žodiniai pranešimai (skaidrių pristatymas)
 • stendiniai pranešimai
 • inscenizacija (miniatiūra, vaidinimas, daina, šokis ir kt.)
 • kitos kūrybinės formos

 

REIKALAVIMAI KONFERENCIJOS DALYVIAMS

 • Pranešimas turi atspindėti konferencijos temą.
 • Pranešimo trukmė – iki 5 min. (iš kiekvienos mokyklos priimama ne daugiau kaip 3 pranešimai. Pageidautina, kad pranešimus rengtų įvairių gebėjimų turintys mokiniai – specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams padėtų rengti stipresnieji (įprastos raidos) mokiniai. Vieną pranešimą gali rengti nuo 1 iki 4 mokinių);
 • Stendinis pranešimas turi tilpti 1 kv. m stende.

REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,AŠ JAUČIUOSI LAIMINGAS“ DALYVIAMS

 • Iš kiekvienos mokyklos priimama ne daugiau kaip 5 kūrybinius darbus.
 • Kūrybiniai darbai gali būti atliekami įvairiomis meninės raiškos priemonėmis: tapybos, piešimo, grafikos, koliažo, tekstilės ir kt. tradicinėmis bei netradicinėmis technikomis.
 • Tapybos, piešimo, grafikos, koliažo, tekstilės darbo formatas – A4 arba A3.
 • Kiekvieno darbo dešiniajame kampe pritvirtinama parodos dalyvio kortelė (žr. 1 priedą).
 • Pageidautina, kad vieną darbą kurtų 1 vaikas.
 • Visi mokinių kūrybiniai darbai bus eksponuojami Šiaulių universiteto I-uose rūmuose (P.Višinskio g. 25, 2-o aukšto foje, Šiauliai).

 

KONFERENCIJOS IR PARODOS DALYVIAI

Respublikos pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, profesinių ir bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, įvairių gebėjimų mokiniai.

 

KONFERENCIJOS IR PARODOS DATA IR VIETA

 • Konferencija vyks 2019 m. balandžio 5 d. 10.00 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai), konferencijų salėje (413 aud.).
 • Kūrybinių darbų paroda vyks 2019 m. balandžio 5 d. – gegužės 17 d. Šiaulių universiteto I-ųjų rūmų 2-o aukšto foje (Šiaulių universiteto I-ieji rūmai, P. Višinskio g. 25, Šiauliai). Kūrybiniai darbai mokykloms negrąžinami.

 

SVARBIAUSIOS DATOS

 

KONFERENCIJOS MOKESTIS

Mokytojo, parengusio mokinius konferencijai ar konferencijai ir kūrybinių darbų parodai, dalyvio mokestis – 5 EUR.

Mokytojo, parengusio mokinius kūrybinių darbų parodai, dalyvio mokestis - 1 EUR.

Konferencijai ir parodai mokinius parengusiems pedagogams bus išduodami metodinės veiklos pažymėjimai.

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

Laima Tomėnienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Šiaulių Salduvės progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Sandra Civinskaitė-Vekshina, Šiaulių Centro pradinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė

Asta Kairienė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė

Ingrida Strockienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė

Aistė Vedeckienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė

Ilona Greviškienė, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė

 

KONFERENCIJOS PARTNERIAI

Šiaulių universiteto Edukologijos instituto Specialiosios pedagogikos ir logopedijos bakalauro studijų programos komitetas

Šiaulių m. bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos taryba

 

 

1 priedas

 

                  


                            8 cm

                                                        

Mokinio vardas, pavardė,

15 kl.

Pilnas mokyklos pavadinimas                                          

 

 

                                      16 pt, pajuodintas

                       14 pt

  1,5 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė, 15 kl.

Pilnas mokyklos pavadinimas

Normal 0 false 19 false false false LT X-NONE X-NONE