sauktukas-1

Ugdymo plėtotės centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Galite rinktis ir išbandyti šias inovacijas, pritaikomas:
kalbų ugdymo procese;
matematikos ir IT ugdymo procese;
gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese;
socialinio ir dorinio ugdymo procese;
menų ir technologijų ugdymo procese;
pradinio ugdymo procese;
specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) procese.

Plačiau >>>