sauktukas-1


Reaguodama į ŠMSM darbo grupės posėdžius dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų neproporcingus darbo laiko ir pareiginės algos didinimo siūlymus, LRSPA iniciatyvinė grupė (Laima Tomėnienė, Atena Žymantienė, Asta Kairienė, Rasa Kasparienė, Justina Pundzienė, Ingrida Strockienė, Dalia Šukienė, Jurgita Pintulienė ir Irma Vrubliauskienė) parengė raštą ,,Dėl specialiųjų pedagogų darbo reglamentavimo“ ir išsiuntė jį LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrei J. Šiugždinienei bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėjai G. Šeibokienei. Dėkojame iniciatyvinės grupės nariams, Dainiui ir Daivai Mauricams, doc. Linai Miltenienei ir doc. R. Geležinienei už idėjų generavimą, susibūrimą bendram tikslui, bendradarbiavimą, profesionalumą.

 

 LRSPA rastas_SMSM__2021-02-23_Page_1
 LRSPA rastas_SMSM__2021-02-23_Page_2
 LRSPA rastas_SMSM__2021-02-23_Page_3