logo 

GERBIAMI KOLEGOS,

kviečiame Jus dalyvauti žvalgomajame projekto EUPALT tyrime ir pasinaudojus projekto parengtu vertinimo instrumentu įgyti pažymėjimą, liudijantį apie Jūsų individualų profesinį pasirengimą darbui su disleksiją turinčiais asmenimis. Prašome įsivertinimą atlikti iki šių metų birželio 25 d. Įsivertinimo rezultatai viešai nebus matomi. Atlikę įsivertinimą specialistai, gali gauti pažymėjimą apie dalyvavimą žvalgomajame tyrime.

 

    

             EUPALT - Mokymosi visą gyvenimą projektas

Europinis specialistų/mokytojų, dirbančių su disleksiją turinčiais asmenimis, rengimo pažymėjimas

 

 

PASIRENGIMAS ĮSIVERTINIMUI

 

1 žingsnis: Atliekant įsivertinimą Jums reikės tikslių studijų programos, išklausytų modulių (t.y. bazinio pasirengimo) ir seminarų (t.y. tolimesnio tobulėjimo) pavadinimų.

 • Pasiruoškite savo profesinio pasirengimo aplanką (diplomus, jų priedus, seminarų / kursų ir kt. pažymėjimus).  

 

2 žingsnis: Įeikite į internetinį projekto puslapį: http://www.dyslexia-project.eu

 

3 žingsnis: Susikurkite vartotojo profilį.

 • Spauskite “vartotojo profilis”ir užsiregistruokite sistemoje. Registruojantis prašo nurodyti atstovaujamą organizaciją. Toje vietoje reikia įrašyti savo darbovietę.

 

VERTINIMO INSTRUMENTAS (PRADŽIA)

 

4 žingsnis: Įeikite į vertinimo instrumento lauką.

 • Pasirinkite lietuvių kalbą ir pasirinkite laukelį „vertinimo instrumentas“ (esantį psl. kairėje) arba spauskite ant nuorodos: http://www.dyslexia-project.eu/index.php?menupos=0&submenupos=0&setlang=1
 • Atkreipkite dėmesį, kad kiekviename vertinimo instrumento lauke yra pateikiami detalūs paaiškinimai, susiję su klausimyno pildymu. Kilus neaiškumams, spauskite?”

 

5 žingsnis: Susikurkite naują įsivertinimo duomenų tinklą.

Svarbu: drąsiai pildykite klausimyną nebijodami suklysti, net bet kada prisijungus prie savo vartotojo profilio galėsite atlikti taisymus, papildyti.

 

PROFESINIO PASIRENGIMO PROGRAMOS STRUKTŪRA

 

6 žingsnis: Užpildykite tuščius laukelius.

 • Įrašykite, vardą pavardę, nes ji bus nurodoma pažymėjime, tačiau jie nebus matomi kitiems vartotojams (konfidencialumas užtikrinamas).
 • Pasirinkite vieną iš pateiktų studijų programų, kurią esate baigęs(usi).
 • Pasirinkite veną iš pateiktų atsakymų, nurodydama(s) baiznį profesinės kvalifikacijos lygmenį (mokslo laipsnį), kuris jums suteikė teisę dirbti su specifinių mokymosi sutrikimų turinčiais asmenimis (tai turėtų būti bakalauro laipsnis).
 • Remdamiesi įrašu diplome, įrašykite studijų programos pavadinimą, suteiktą kvalifikaciją ir mokslo laipsnį.
 • Jeigu esate baigęs(usi) tolimesnes studijas (pvz. magistro ar kt.), remdamasi(s) įrašu diplome, įrašykite studijų programos pavadinimą, suteiktą kvalifikaciją ir mokslo laipsnį. Jeigu nesate baigęs(usi) kitos studijų programos, susijusios su disleksijos studijomis, palike tuščią laukelį.
 • Kilus neaiškumams, spauskite ?”
 • Išsaugokite informaciją ir pereikite į kitą lauką, spausdami “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į sekantį į(si)vertinimo lauką.

 

ATITIKTIS EUROPOS KVALIFIKACIJŲ SĄRANGAI (EKS)

 

7 žingsnis: Jau pateikta visa informacija apie Šiaulių universiteto siūlomą studijų programą.

 • Spauskite “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į sekantį į(si)vertinimo lauką.

 

INSTITUCINIAI PROGRAMOS TURINIO KRITERIJAI, GRINDŽIAMI EKS

 

8 žingsnis: Jau pateikta visa informacija apie Šiaulių universiteto siūlomą studijų programą.

 • Spauskite “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į sekantį į(si)vertinimo lauką.

 

ATITIKTIS EUROPOS DISLEKSIJOS ASOCIACIJOS (EDA) PROGRAMOS TURINIUI

 

9 žingsnis: Pasirinkite modulį, kurį norite peržiūrėti.

 • Laukelyje “profesinio pasirengimo elementai” pateikiami dabartinės Šiaulių universiteto programos moduliai.
 • Kurie iš pateiktų modulių sutampa su Jūsų išklausytais, juos palikite; kurie nesutampa – ištrinkite ir įrašykite modulių ar seminarų pavadinimus, kuriuos Jūs esate išklausiusi(ęs); įrašykite ir tuos, kurie nėra paminėti, bet Jūs juos esate išklausiusi(ęs).
 • Greta modulio / seminaro pavadinimo pateikite informaciją apie: (1) trukmę, nurodydami kreditus, ECTS ar valandas; (2) tai, kokiu būdu modulis išklausytas (bakalauro studijos -BS, magistro strudijos - MS ar profesinis tobulėjimas -PT).
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad įrašant modulius, seminarus, svarbu juos susieti / lyginti su EDA parengtos programos turiniu.
 • Susipažinkite su EDA programos turiniu, spausdami “i
 • Kilus neaiškumams, spauskite ?”
 • Surašę Jūsų išklausytus modulius, seminarus, spauskite “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į sekančio modulio peržiūros lauką.
 • Tokiu pat nuoseklumu peržiūrėkite visų EDA parengtos programos modulių turinį. Individualų profesinį pasirengimą lygindami su EDA programos turiniu.
 • Spauskite “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į sekantį į(si)vertinimo lauką.

 

ĮSIVERTINIMAS

 

10 žingsnis: Įsivertinkite savo kompetencijas, lygindami jas su EDA parengtos programos kiekvieno modulio turiniu ir kompetencijomis.

 • Pasirinkite vieną iš pateiktų įvertinimų: “visiškai atitinka”, “iš dalies atitinka”, “neatitinka”, individualaus profesinio pasirengimo tam tikroje srityje įsivertinimui (t.y. lyginant savo profesinį pasirengimą su kiekvieno EDA programos modulio turiniu, mokymosi rezultatais). Jei manote, kad nurodytose srityse jūs įgijote pakankamai žinių, rinkitės “visiškai atitinka”, jei jų trūksta – “iš dalies atitinka”, o jei nebus tam tikra tema studijuotų dalykų ir visiškai neturėsite jokių kompetencijų – “neatitinka”.
 • Norėdami susipažinti su EDA programoje išskirtomis kompetencijomis, spauskite “
 • Spauskite “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į sekančio modulio įsivertinimo lauką.
 • Tokiu pat nuoseklumu įvertinkite savo kompetencijas, lygindami jas su visomis EDA programos moduliuose išskirtomis kompetencijomis (mokymosi rezultatais).
 • Kilus neaiškumams, spauskite ?”
 • Spauskite “išsaugoti ir eiti toliau”.
 • Jūs patenkate į paskutinį vertinimo instrumento lauką.

 

 

 

PROFESINIO PASIRENGIMO PAŽYMĖJIMAS

 

11 žingsnis: Jums pateikiamas individualus Jūsų formalaus profesinio pasirengimo pažymėjimas, kurį galite atsispausdinti.

 

12 žingsnis: Jei pageidaujate gauti pažymėjimą apie dalyvavimą žvalgomajame tyrime, iki birželio 27d. informuokite projekto vykdytojus apie atliktą įsivertinimą kreipdamiesi į projekto vadovę doc. dr. Liną Miltenienę el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. "> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

                  

                                                            DĖKOJAME UŽ SKIRTĄ LAIKĄJei kils klausmų įsivertinimo procese, galite drąsiai kreiptis tel. Į projekto vadovę Liną Miltenienę tel. 8 68790080 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. "> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.Instrukcija klausimyno pildymui (atsisiuntimui)>>>

EUPALT projekto pristatymas >>>