SAM 02194

2013 m. spalio 9-11 d. Birštone vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)”, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Žmogiškieji ištekliai” mokymai.

 

Juose dalyvavo Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos, Lietuvių kalbos mokytojų asociacijos, Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos atstovai. LRSPA atstovavo LRSPA pirmininkė dr. Renata Geležinienė ir LRSPA narė Laima Vasiliauskienė. Mokymai finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Mokymuose buvo analizuojami šie klausimai: kokias strategines dimensijas apima personalo ir žmogiškųjų išteklių vadyba ir kaip ją tobulinti, kad atsiskleistų visi asociacijos žmogiškieji ištekliai, kaip pokyčių vadyba skatina asociacijos narių požiūrių lankstumą ir naujų idėjų generavimą, kaip pasiekti tokį asmeninį elgesį ir veiklą, kad padidėtų asociacijos efektyvumas. Grupinių užsiėmimų metu buvo mokomasi užtikrinti efektyvų vadovų ir asociacijos narių bendradarbiavimą, pritraukti, motyvuoti, ugdyti ir išlaikyti asociacijos narius siekiant kuo geresnių jos rezultatų, mokomasi komandinio darbo.

Labai aktualūs buvo motyvacinės sistemos kūrimo užsiėmimai, nes asociacijos vadovui ir nariams nekompensuojama už atliktą darbą, ji dirba savanoriškai, todėl neretai išryškėja demotyvacija. Išanalizuotos kai kurios nematerialinio skatinimo formos asociacijoje (narių tarpusavio santykiai, grįžtamasis ryšys, pasitenkinimas veikla ir kt.).

Mokymus vedė lektorė Asta Januškevičiūtė.

Renata Geležinienė

Laima Vasiliauskienė

 

SAM 02194 SAM 02143
 SAM 01862  SAM 01831