20131109 112031

2013 m. spalio 21-25 d. Latvijoje vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)”, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, kvalifikacijos tobulinimo programos stažuotė Lietuvos mokytojų asociacijų nariams.

 

Stažuotėje dalyvavo Lietuvos specialiųjų, socialinių pedagogų, etikos, muzikos ir išmaniųjų mokytojų asociacijų nariai. LRSPA atstovavo tarybos narė Laima Vasiliauskienė bei narė Atena Žymantienė.

Stažuotės metu susipažinta su Latvijos švietimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistema, veikiančiu kvalifikacijos tobulinimo modeliu ir formomis nacionaliniu, regioniniu bei įstaigos lygmeniu. Vyko diskusijos su Latvijos socialinių pedagogų, fizikos, matematikos, muzikos mokytojų bei psichologų asociacijų nariais projektų rengimo ir įgyvendinimo, kvalifikacijos tobulinimo, bendradarbiavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Abipusiai vertinga patirtimi pasidalinta su mokytojais lankantis Rygos lietuvių vidurinės mokyklos, Latvijos 1 valstybinės gimnazijos, privačios vidurinės mokyklos Maksima mokytojais.

Keletas skirtumų: Latvijos mokytojai per penkerius metus kvalifikacijos kėlimui turi skirti 36 valandas; pamoka Latvijoje trunka 40 min., Latvijoje nėra specialiųjų pedagogų asociacijos. Tiek Lietuvos, tiek Latvijos mokytojų asociacijų veiklos modeliai, sėkmės ir problemos panašios.

 

 

Atena Žymantienė

Laima Vasiliauskienė


20131109 112031 20131023 113331
 20131024 092940  20131109 093157